VEGETAČNÉ OPORNÉ MÚRY
Vegetačné oporné múry VOM / Čo je VOM

Čo je VOM   |   Výhody systému   |   Použitie systému   |   Referencie   |   Kontakt


Aby sme predišli rozsiahlemu utrpeniu a katastrofálnej strate biodiverzity, ľudstvo musí pristúpiť k veciam z viac environmentálneho hľadiska.

Jedným z navrhovaných riešení, ako zabezpečiť udržateľný rozvoj je aj podpora ekologických technológií, ako je  systém V O M.


Copyright © 2017 vom.sk Všetky práva vyhradené.

MOSTAX s.r.o.
Dvory 1938
020 01 Púchov

Telefón:
+421 915 740 424

E-mail:
info[a]vom.sk